Sociale verantwoordelijkheid

Transparantie en absolute kwaliteit: onze inzet voor ethische en burgerlijke verantwoordelijkheid begint hier en wordt gedeeld met iedereen die met ons in contact komt.


Inleiding tot CSR

“Voor bedrijven, maar ook voor personen, gezinnen en naties, blijft welvaart op lange termijn behouden en ontwikkelt zich door haar naar anderen uit te dragen in plaats van haar tegen anderen te beschermen”. Met deze woorden zet de oprichter Filippo Giovanni De Cecco de filosofie van de groep in gang, die gebaseerd is op het zoeken naar een constant evenwicht tussen onderneming en sociale groei. Dit waren en blijven de beginselen van onze concurrentiekracht. Met dit beleid zijn we toonaangevend op de markt en drijvende krachten van het sociale weefsel geworden en dat willen wij ook blijven. Directeur Filippo Antonio De Cecco herinnert er in het voorwoord van het boek “Duurzame groei in rijpe markten” aan dat de ethiek en de duurzaamheid van De Cecco samenvallen met haar geschiedenis, stijl en manier van zakendoen, traditie in termen van perfectie, kwaliteit en levensstijl. Dit is wat De Cecco al sinds jaar en dag op de markt te bieden heeft.
Groei is deugdzaam als het duurzame rijkdom creëert voor de onderneming zelf en voor haar aandeelhouders, maar ook voor haar werknemers en voor het gebied waarin zij actief is. Duurzame groei is gebaseerd op aandacht voor de kwaliteit van het product die wij overbrengen op iedereen die met onze wereld in contact komt, om te proberen de kwaliteit van het product om te zetten in de kwaliteit van het “systeem”. Om kwaliteit in het systeem te creëren zijn drie ingrediënten nodig: respect, passie en deskundigheid. Respect voor mensen en regels, een niet aflatende passie om de eigen waarden uit te dragen naar werknemers, klanten en consumenten, en groei van de deskundigheid. Respect, passie en deskundigheid hebben ons in staat gesteld de kwaliteit van het product om te zetten in de kwaliteit van het ondernemingssysteem en maken het ons mogelijk een ethische visie van het bedrijf uit te dragen. Maar dat is niet genoeg. Wij willen dat onze ethische visie een gemeenschappelijk erfgoed wordt, door het te delen met iedereen die een wisselwerking met ons aangaat en die ons wil helpen onze gevestigde onderneming aan te passen aan de wereld om ons heen.

Ethische Code

De ethiek moet worden beschermd vanwege haar heilige waarde als beginsel van de individuele menselijke waardigheid en sociale collectiviteit.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Openbare verantwoordelijkheid

De gerichtheid op perfectie die de ondernemersactiviteit van De Cecco sinds de oprichting in 1831 kenmerkt, vloeit voort uit de ondernemingswaarden, de belangrijkste drijfveer van de groei van de groep: de productkwaliteit.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Sociale begroting

De Cecco presenteert het document voor duurzaamheid voor 2021, in lijn met het United Nations Global Compact en met de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling van 2030.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT