Kvaliteten på
De Cecco fullkornspasta

Vår fullkornspasta kännetecknas av en kraftig
arom och en bestämd smak utan bitterhet.

De Ceccos metod med långsam torkning vid låg temperatur har alltid varit en garanti för hög pastakvalitet och fram till idag är det så vi har sagt och gjort.

MEN NU KAN DET ÄVEN INTYGAS AV EN AV VÅRA VIKTIGASTE EXTERNA INSTITUT:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
 

Forskare på universitetet i Milano har visat att De Ceccos fullkornspasta:

  • Innehåller vetegroddar och är den enda bland alla som analyserats som har alla positiva effekter som långsam torkning vid låg temperatur ger

  • Av alla pastatyper som analyserats är det den som bäst bevarar de organoleptiska kvaliteterna och näringsegenskaperna i grynet

  • Ger en stark arom och en bestämd smak utan bitterhet

  • Helt enkelt är mer smakfull och respekterar bättre vetekornets naturliga egenskaper

Vad händer med pastan vid
höga temperaturer?

Med "termisk skada" syftar vi på de omvandlingar som sker i pastans beståndsdelar under torkning på grund av höga temperaturer.

Resultatet är en näringsmässig och organoleptisk försämring.

För att bestämma hur omfattande den termiska skadan är görs en laboratoriemätning av mängden furosin och pyrralin. Höga värden av dessa två ämnen betyder att pastan har torkats med hög temperatur och att värdefulla näringsämnen förloras (aminosyror).

Och De Cecco?

Forskningen som gjordes av universitetet i Milano visade att De Ceccos pasta hade de allra lägsta värdena av furosin och pyrralin.

Detta bevisar att torkning vid låg temperatur,
som få tillämpar,
är perfekt för att erhålla en utmärkt pasta med bibehållna näringsämnen.

Forskarna på universitetet i Milano – Institutionen för vetenskap om livsmedel, näring och miljö (DeFENS – Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente) har gjort en studie av de främsta tillverkarna av fullkornspasta på den italienska marknaden. Forskningen hade som syfte att identifiera parametrarna som definierar kvaliteten på fullkornspasta genom att jämföra 10 olika märken av fullkornspasta (varav 5 ekologiska) som täcker 80 % av den italienska marknaden.

Långsam torkning för fullkornspasta av extra hög kvalitet

Långsam torkning för fullkornspasta av extra hög kvalitet

En traditionell bearbetning enligt det över 130 år gamla receptet som kännetecknas av:

1

Långsam torkning med låg temperatur

År 1889 uppfanns den första anläggningen för “Långsam torkning” med låg temperatur av Filippo De Cecco. Ännu idag använder vi samma metod för att bättre bevara grynens smak och aromer och durumvetets naturliga färg för en pasta av extra hög kvalitet.

2

Helt och hållet från vår kvarn

Grynen som används till De Ceccos fullkornspasta kommer direkt från vår kvarn, där de bästa durumvetekornen mals så att de värdefulla vetegroddarna bevaras och den slutliga pastaprodukten innehåller vetekornets alla beståndsdelar.

3

Kallt vatten från Majellas berg

Vattnet vi använder i vår pastatillverkning kommer enbart från Majellas berg och har en temperatur på under 15 °C för att garantera att pastan håller koktiden.

4

Bronsvalsning för en sträv yta

Vi bronsvalsar vår pasta för att garantera en perfekt porös yta som bättre tar upp såsen.

5

Naturligt rik på fibrer och fosfor

De Ceccos fullkornspasta är naturligt rik på fibrer och fosfor och är en naturlig källa till proteiner, järn, tiamin (vitamin B1), magnesium och zink.
Fosfor, järn, vitamin B1 och magnesium bidrar till “normal energimetabolism”. En varierande diet och en sund livsstil är avgörande för god hälsa.