Ända sedan 1886 har vi valt långsam torkning med låg temperatur
för att ge dig en produkt av extra hög kvalitet

En traditionell bearbetning enligt det över 130 år gamla receptet som kännetecknas av:

1

Långsam torkning med låg temperatur

År 1889 uppfanns den första anläggningen för “Långsam torkning” med låg temperatur av Filippo De Cecco. Ännu idag använder vi samma metod för att bättre bevara grynens smak och aromer och durumvetets naturliga färg för en pasta av extra hög kvalitet.

2

Grovkornigt durumvete

Vi använder enbart “grovkornigt” durumvete till vår pasta för att bevara glutens egenskaper och garantera perfekt tuggmotstånd.

3

Kallt vatten från Majellas berg

Vattnet vi använder i vår pastatillverkning kommer enbart från Majellas berg och har en temperatur på under 15 °C för att garantera att pastan håller koktiden.

4

Bronsvalsning för en sträv yta

Vi bronsvalsar vår pasta för att garantera en perfekt porös yta som bättre tar upp såsen.

Vad innebär torkning av pasta?

Det är den sista fasen i pastatillverkningsprocessen och är oumbärlig för att garantera
att kvaliteten bibehålls. Denna fas kan antingen vara snabb
(från 3 till 6 timmar) med hög temperatur (>75 °C) eller, vilket är ganska ovanligt, mjuk
och långsam med låg temperatur

För De Ceccos olika pastaformat har följande torkningstimmar certifierats:

 • Korta
  format
 • Långa
  format
 • Special
  format

Vilka positiva effekter erhålls vid torkning med låg temperatur?


 • Mängden och kvaliteten på proteiner och aminosyror bevaras på bästa sätt.


 • Det undviker att det bildas ämnen som inte finns naturligt i råvaran.


 • Det färska durumvetets aromer och grynets organoleptiska egenskaper bevaras på bästa sätt.

Långsam torkning
för pasta av extra hög kvalitet

Långsam torkning
för pasta av extra hög kvalitet