Samhällsansvar

Absolut transparens och kvalitet: vårt etiska ansvar och vårt samhällsansvar har sitt ursprung här och delas med alla som har kontakt med oss.


Inledning till CSR

”Även för företag, på samma sätt som för individer, familjer och länder, bevaras framgången i tiden och utvecklas och sprids till andra, istället för att försvara den mot andra”. Med dessa ord gav grundaren Filippo Giovanni De Cecco början till Gruppens filosofi, som ligger i en strävan efter ständig balans mellan affärer och samhällstillväxt. Dessa har varit och förblir pelarna i vår konkurrenskraft. Med denna policy har vi blivit, och avser förbli, huvudpersoner på marknaden och en dragkraft i samhället. Ordföranden Filippo Antonio De Cecco, kommer, i förordet till sin bok ”Den hållbara tillväxten på de mogna marknaderna”, bland annat ihåg att etiken och hållbarheten hos De Cecco sammanfaller med dess historia, med företagsstilen och ett sätt att driva verksamheten, understryka traditionen av excellens i kvalitet och levnadssätt. Detta är vad De Cecco sedan alltid marknadsför.
Tillväxten är hisnande om den skapar varaktig rikedom för själva företaget och för aktieägarna, men även för anställda och territoriet den påverkar. Den hållbara tillväxten finner sin kärna i uppmärksamheten på produktkvaliteten, vilken vi vidarebefordrar till alla som kommer i kontakt med oss, för att försöka omvandla produktkvaliteten i ”system”-kvalitet. För att skapa kvalitet i systemet är tre ingredienser nödvändiga: respekt, passion och kompetens. Respekten för personer och regler, outtröttlig passion i överföringen av våra egna värden till de anställda, till kunderna och till konsumenterna och till sist kompetens tillväxten. Respekt, passion och kompetens har tillåtit att omvandla produktkvaliteten till kvalitet av företagssystemet och tillåter oss att kommunicera en etisk företagssyn. Men detta räcker inte. Vi vill att vår etiska synpunkt ska bli en gemensam egendom, genom att dela den med alla dem som kommer i kontakt med oss och som vill hjälpa oss att låta vårt historiska företag växa tillsammans med den verklighet som omger oss.

Etisk kod

Etik måste hållas levande för dess heliga värde som grunden för individens mänskliga värdighet och social sammanhållning.
download the pdf

Samhällsansvar

Inriktningen mot excellens som kännetecknar företagsverksamheten De Cecco sedan grundandet 1831, stammar från det djupaste av företagets värden, den första motorn i koncernens tillväxt: produktkvalitet.
download the pdf

Hållbarhetsredovisning

De Cecco presenterar dokumentet för hållbarhet för 2021, i linje med FN:s Global Compact och FN:s Agenda 2030 för hållbara utvecklingsmål.
download the pdf